Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Acceda a https://portal.office.com
  Indique o seu usuario do dominio @uvigo.gal (usuario@uvigo.gal)
 2. Autentíquese co seu login (na forma usuario@uvigo.esgal ou usuario@alumnado.uvigo.gal se é alumno de grao ou máster) na autenticación centralizada (SSO) da Universidade de Vigo
 3. Unha vez autenticado será redirixido ao panel principal de Office, ahí seleccione "OneDrive"...

 1. Dentro do panel web de OneDrive, dende "Escritorio" pódese descargar o cliente para escritorio, premendo en "Configurar ahora"
 2. Empezará a descarga do cliente OenDriveSetup.exe
 3. Ao rematar a descarga execute ese cliente
 4. Unha vez instalado configurar o cliente, indicando a conta en O365 (do tipo usuario@uvigo.gal)
 5. Pedirá autenticarse, co usuario@uvigo.esgal
 6. Haberá que configurar a sincronización de carpetas para o cliente de OneDrive
 7. En calquera momento poderá configurarse isto, indo á icona de OneDrive na parte inferior dereita da barra de ferramentas, e premendo nel.

  Indo a "Más" e dende ahí a "Configuración" poderán configurarse as contas empregadas e as características da sincronización.