Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tabla de contenidos

Extracto

Login

  1. Ir a https://portal.o365office.uvigo.galcom
  2. (info) Pode Pode accederse directamente en https://portal.o365.officeuvigo.comgal
  3. Indicar o usuario en O365: PAS / PDI / Doutoramento: usuario@uvigo.gal // Alumnado: usuario@alumnado.uvigo.gal
  4. Redirixe ao SSO de UVIGO, para facer login nel:
  5. Unha vez autenticado o usuario, voltarase á páxina principal de O365:


Logout

Importante: O365 non garante que as sesións se pechen ben co botón de "pechar sesión". Para un uso seguro é preciso que, sempre que remate unha sesión, peche o seu navegador.

...