Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hai tres maneiras de proceder para eliminar as a eliminación das mensaxes da Bandexa de Entrada, ou de calqueira outra carpeta que teñamos creada e aberta, enviándoas á Papeleira.

Coma exemplo, amosaremos aquí as posibilidades de eliminación desde a Bandexa de Entrada. Para iso situarémonos nela, poidendo así visualizar as mensaxes que teñamos.

Image RemovedImage Added

 

Poderemos seleccionar unha ou mais mensaxes premendo sobre elas co rato ou ben marcando directamente as ventás que aparecen á súa esquerda tal e como se amosa na figura:

Image RemovedImage Added


Se quixeramos marcalas todas, tan só teriamos que marcar a ventá superior tal e como se pode ver na figuraamosa na imaxe:

Image RemovedImage Added


É importante suliñar que, en canto hai haxa alomenos unha mensaxe seleccionada, aparece aparecerá na parte superior do noso correo unha pestana co icono Eliminar.

...

  • OPCIÓN 1: Premendo directamente sobre a pestana Eliminar que nos apareceu na parte superior desaparecerán da nosa vista as mensaxes seleccionadas, sendo trasladados á Papeleira.

Image RemovedImage Added

 

  • OPCIÓN 2: Premendo co botón dereito do rato sobre unha calqueira das mensaxes seleccionados, fará que se nos desplegue un menú no que aparece, entre outras, a opción Eliminar. Seleccionándoa, tódalas mensaxes marcadas serán enviados á Papeleira.

Image RemovedImage Added


  • OPCIÓN 3: Mantendo A eliminación podera tamén realizarse mantendo o rato pinchado sobre unha calqueira das mensaxes seleccionadas e movéndoo hacia a esquerda ata situalo sobre a Papeleira, arrastrarémolas directamente á mesma. A eliminación podera realizarse tamén deste xeito.

...

  • ; serán trasladadas directamente.

Image Added