Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Para o acceso dende fora da rede da Universidade de Vigo, estase a extender cada vez máis o uso da autenticación federada (con usuario @uvigo.esgal ou @alumnado.uvigo.gal) ós servizos externos.
De xeito máis xeral pode empregarse o servizo proxy, tamén con autenticación, como se indica nos seguintes documentos:

...