Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tabla de contenidos
maxLevel3
indent15px
stylesquare

 


Datos de conexión webDAV

(warning) Os exemplos de conexión ó espazo web de esta páxina están feitos cun usuario ubicado no servidor webs2.uvigo.es, este podería variar, compre que revisen os seus datos de acceso en https://usuario.webs.uvigo.es/portal/, como se indica a continuación:

...

...

 1. Ir a "Lugares" ou lanzar "nautilus" dende liña de comandos


 2. Ir a "Archivo -> Conectar con el servidor"
 3. Indicar os datos de conexión
  Image RemovedImage Added
 4. Indicar "Conectar", aparecerán os arquivos no servidor e o sitio aparecerá a partir de agora no desplegable "Lugares"

...

 • Definir un novo sitio
 • En "Avanzado..." indicar a ruta na que están os arquivos (/dav_arquivosfiles/)
 • Indicar "Conectar"

Configuración do cliente webDAV NetDrive

...

 1. Lanzar "CloudSafe WebDAV Drive"


 2. Indicar os datos de conexión ó servidor
  (info) É importante indicar que se empreguen credenciais distintas das que se teñen no sistema, para empregar o usuario propio e non o de Windows.
  (info) Se se quere que o mapeo permanezca despóis de reinicios do sistema indicar "Connect each time the computer boots"
  (info) A ruta é /dav_arquivosfiles/, non "/" (warning)


 3. En "Equipo" aparecerá a unidade mapeada
  (warning) É importante que teñamos en conta que o dato de "Espacio disponible" non é correcto, e que non nos amosará o espazo real que temos no aloxamento web.
  Para ver este compre conectarse a http://webs2.uvigo.es e acceder a parte privada indicando o seu usuario e contrasinal

...

 1. Ir a "Equipo"

 2. Premer co botón dereito e seleccionar "Agregar ubicación de red"
 3. Despois de un par de pantallas pedirá que indiquemos unha ubicación de rede


 4. Indicaremos como ubicación:
  https://arquivos.nome_do_usuario.webs2webs7.uvigo.es
 5. Pedirá que indiquemos un nome que será co que aparezca no equipo
 6. Se non hai problemas de conexión debería indicar que pode acceder correctamente á mesma.
 7. E abrirá o espazo web, no que poderemos navegar, subir ou descargar os nosos arquivos.
  (info) Lembre que só o ubicado en "public" estará publicado no seu espazo web.

...