Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ao finalizar o proceso de configuración da conta, terá o Outlook de escritorio configurado para poder empregar a súa conta <nome>@uvigo usuario@uvigo.gal para enviar e recibir correos, pero SEN o seu arquivo de correos, calendario e contactos que tiña ata agora. Teña en conta que aunque ambas contas teñan a mesma dirección, a efectos de Outlook son contas distintas xa que usan caixas de correo en servidores distintos (os da Universidade e os de Microsoft).

...