Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Cando un usuario é creado, é subscrito por defecto á lista de correo inforede@listas.uvigo.es únicamente.

Existen outras listas de uso xeral ás que ó usuario pode subscribirse dende o servidor de listas de correo http://listas.uvigo.es, como as seguintes:

...