Servizo de listas de correo

O servizo de listas de correo proporciona:

En https://listas.uvigo.es poden atopar un listado das listas de correo existentes e os manuais para administración e uso das listas de correo.


Manuais

Listas de correo xerais

Existen unha serie de listas de correo que poden ser empregadas como foros de discusión para distintos temas. Estas listas en algúns casos non están limitadas a usuarios da Universidade de Vigo.

Cando un usuario é creado é subscrito por defecto só á lista de correo inforede@listas.uvigo.es.

Existen outras listas de uso xeral ás que ó usuario pode subscribirse dende o servidor de listas de correo http://listas.uvigo.es, como as seguintes:

Dado o gran número de mensaxes que se xeneran cando se envían correos ás listas recoméndase non empregar estas listas xenéricas como mecanismo de comunicación recomendado, e en todo caso as mensaxes remitidas ás listas principais están limitadas a un tamaño máximo de 50Kb.


Solicitude de creación dunha lista de correo

Pódese solicitar a creación dunha lista de correo enviando un correo a solicitudes.listas@uvigo.es, as condicións son as indicadas neste enlace.