Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tabla de contenidos

Os usuarios poden solicitar certificados persoais (para cifrado de correo), emitidos pola autoridade de certificación do servizo TCS4 de Geant.

Condicións de uso do servizo

Este servizo ten as seguintes limitacións:

 • Só se expiden estes certificados a usuarios de PDI ou PAS no dominio @uvigo.es
 • A duración máxima destes certificados é de 3 anos
 • Só se emiten para a conta no dominio @uvigo.es  (non no dominio @uvigo.gal)

Obter un certificado persoal

Para obter un certificado persoanlpersonal:

 • Acceda ó portal de emisión de certificados Cert Manager
  https://cert-manager.com/customer/rediris/idp/clientgeant
 • Seleccione nel á Universidade Universihttps://cert-manager.com/customer/rediris/ssocheck/dade de Vigo
 • Reenviaráselle á autenticación centralizada da Universidade de Vigo
 • Unha vez autenticado amosarase un formulario indicando os seus datos.
  Nel, indique os seguintes datos:
  • Tipo de certificado (Geant Personal Certificate)

  • Duración (1-3 anos)
  • Modo de creación
   Pode deixar que o propio portal cree tanto a chave como o certificado  (Key Generation) ou xerar a chave e solicitude de certificado de xeito externo (con openssl, p.ex.), algo máis seguro pero menos inmediato
  • Se elixe o primeiro método
   • Indique o contrasinal para o certificado e chave que se xerarán e descargarán
   • Descargarse, en formato PKCS12 (.p12)
    Premendo no arquivo descargado abrirase o menú para importar o certificado.

...