Os usuarios poden solicitar certificados persoais (para cifrado de correo), emitidos pola autoridade de certificación do servizo TCS4 de Geant.

Condicións de uso do servizo

Este servizo ten as seguintes limitacións:

Obter un certificado persoal

Para obter un certificado personal: