Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display
depth3


Para o acceso a publicacións e revistas, o acceso dende a propia rede da Universidade de Vigo está, polo xeral, permitido (coa excepción da rede wifi Eduroam).

Teñen acceso os rangos de IPs fixas da Universidade de Vigo

  • 193.146.32.0/20
  • 193.147.80.0/21
  • 193.146.208.0/21
  • 193.145.246.0/24
  • 2001:720:1214::/48