Child pages
 • Acceso remoto a recursos de biblioteca mediante autentificación federada: SABI, ACS

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Acceso remoto a SABI

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.

...

 1. Na parte superior esquerda, ir a "Log In"
 2. Seleccionar "Log In Via Your Home Instititution"
 3. Seleccionar 
  1. Como rexión xeográfica "Spain: Instituciones académicas (RedIRIS: SIR)" 
  2. Como institución: "Universidade de Vigo"
 4. Accederase a autentificación de UVIGO
 5. Unha vez autentificado poderá seguir navegando e descargando documentos


Acceso remoto a Scopus / Elsevier

 1. Acceder a Scopus
  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
 2. Na parte superior dereita ir a "Sign In" 
  Image Added
 3. Seleccionar sign in via your institution 
  Image Added
 4. Buscar a Universidade de Vigo
  Image Added

  Image Added
 5. Indique os seus datos de identificación (usuario e chave, certificado, NIU, ...)
  Image Added
 6. Pedirá uns datos para personalizar o acceso: correo, nome e apelidos
  Se se prefire non dalos pódese seguir con Continue without personalization 
  Image Added
 7. A partir de agora a navegación continuará asociada ó seu usuario personal de uvigo (do tipo usuario@uvigo.gal)