Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Presentación

Neste espazo web o ATIC pretende proporcionar guías de uso e recomendacións de utilidade para facilitar o emprego dos servizos e programas que proporciona.

Poden atopar máis información e as direccións de contacto do ATIC nesta páxina.


Solicitudes e Formularios

Pode facer solicitudes (e seguir o estado das mesmas) sobre os servizos descritos neste apartado no apartado de formularios do ATIC nesta páxina:

https://soporte.uvigo.es/seguemento/servicedesk/customer/portal/2

A maiores, se desexa enviar solicitudes ó servizo de Atención a Usuarios central do Campus de Vigo na seguinte páxina: 

https://soporte.uvigo.es/seguemento/servicedesk/customer/portal/5

A maiores outras solicitudes que só se xestionan en papel (solicitudes de obsolescencia e acceso á rede de datos) os pode atopar nesta páxina: https://www.uvigo.gal/es/universidad/servicios-informaticos/serviciosÍndice de manuais

  • No labels