Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

O Servizo de Asistencia Remota (S.A.R.) permite que os nosos técnicos controlen remotamente o seu ordenador.


Mediante este servizo podemos axudalo a solucionar moitos dos problemas informáticos más frecuentes: limpar virus, reconfigurar o seu acceso ó correo electrónico, etc.

O seu equipo só poderá ser usado remotamente mentres o software de asistencia remota (SAR) esté en execución. A comunicación é completamente segura xa que vai cifrada e non poderá ser observada por terceiros. Vostede ten o control sobre ela en todo momento e pode finalizar a conexión cando o desexe.

Unha vez que execute o SAR deberá facilitar dous datos ó técnico do servizo de atención a usuarios (SAUM) para que se conecte ó seu equipo: o ID do equipo e o contrasinal.


Descargue a aplicación de asistencia para o seu sistema operativo:


  • No labels