Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

 

 

Correo web

Acceso ó correoweb

O acceso a esta instalación provisional está en: http://correoweb.uvigo.es

(warning) Ó acabar o período de probas perderanse as preferencias editadas no acceso web ó correo, non así os correos ou filtros, que non se alterarán.

Aparecen unha serie de opcións:

  • Nome de usuario: indique o seu nome completo de usuario (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es)
  • Modo: En caso de dúbidas deixe o valor por defecto (automático)
  • Servidor: Se indica o nome completo de usuario elíxese de xeito automático
  • Língua: língua por defecto para a sesión (pode configurala para o usuario de xeito permanente nas preferencias do acceso web ó correo) 

Non recorda os seus datos de acceso

Compre que siga o enlace que hai na parte dereita da páxina de inicio

Os pasos a seguir indicanse no manual "Activar conta de usuario ou modificar datos básicos da mesma"

 

  • No labels