Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Direccións de destino de menos de 200 caracteres
  • O dominio de orixe non pode estar ocupado
  • O dominio de orixe (dominio.uvigo.es) non soporta https

DNS sobre HTTP, DoH (en probas)

(info) Esta non é, a día de hoxe, unha configuración recomendada, por estar en probas e suxeita a cambios.

O servizo de DNS sobre HTTP (DoH), empregado por algúns navegadores, sopórtase, indicando, como servidor DNS: 193.146.32.220

image2022-10-31_12-53-44.pngImage Removed

Pódense indicar a configuración equivalente: https://193.146.32.220/dns-query

Configuración do DNS nun posto de traballo

...