Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

O servizo de Disco Privado Virtual permite a compartición de compartir documentos con outros usuarios do DPV (incluso alleos á propia Universidade de Vigo).

...

Poderá acceder ao servizo DPV todo o persoal todos os membros en activo (PDI e PAS) da Universidade de Vigo, PAS e alumnos con matrícula en vigor) da comunidade universitaria.

Para garantir a identidade dos usuarios, só poderán acceder ao servizo DPV as contas de tipo persoal cun perfil “(do tipo usuario@uvigo.esou usuario@alumnos.uvigo.es) que estean asociadas á Secretaría Virtual.

...

 • Arquivos
 • Taboleiro
 • Imaxes
 • Actividade recente
 • Talk , servicio de videoconferencia e chat
 • ContactosAxend 
 • Axenda
 • Correo , para poder ler a/as súas contax de correo dende o interface web do DPV. Pódese usar tanto con contas aloxadas en uvigo como con contas xa migradas a Microsoft M365
 • Deck , para organizar tarxetas e notas ó estilo de paneles Kanban 

...