Páginas hijas
  • Servizo de Asistencia Remota (SAR)

Versiones comparadas

Clave

  • Se ha añadido esta línea.
  • Se ha eliminado esta línea.
  • El formato se ha cambiado.

...

Unha vez que execute o SAR deberá facilitar dous datos ó técnico do servizo de atención a usuarios (SAUM) para que se conecte ó seu equipo: o ID do equipo e o contrasinal.

...