Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Unha vez que execute o SAR deberá facilitar dous datos ó técnico do servizo de atención a usuarios (SAUM) para que se conecte ó seu equipo: o ID do equipo e o contrasinal.

...