Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Por defecto os correos non se organizan por conversación, se quere organizalos polo título dos correos, premendo no desplegable en "Asunto", e elexindo "Thread Sort", os organiza por fío de conversa.

Image RemovedImage Added

Ver as diferentes partes MIME dun correo

...