Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

O espazo web pode administrarse dende a páxina: https://usuario.webs.uvigo.es/portal ou https://portal.webs.uvigo.es

(info) Compre que se autentifique indicando o usuario (do tipo usuario@uvigo.es) que emprega para administrar o espazo web (indicando o usuario completo, incluído o @uvigo.es)

 

  1. Acceder ó portal de administración do espazo
  2. Amosará unha pantalla de inicio na que podemos ver, na parte esquerda, un resumo dos datos de conexión, enlaces para a administración da base de datos  e para ver as estatísticas do espazo web e documentación de utilidade
  3. Administrar base de datos (phpmyadmin)
  4. Ver estatísticas de uso do espazo

  5. Datos de conexión para administrar o espazo