Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Esta conta, do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es serve para acceder a:

 • Secretaría Virtual
 • Rede sen fíos (wifi)
 • Correo electrónico
 • Disco Privado Virtual (DPV
 • Servidor web de reenvío (Proxy) para acceso a publicacións electrónicas
 • Acceso autentificado a páxinas web
 • Aplicacións do servizo de Deportes (DeporXest)
 • Aplicacións do servizo de Cultura (CulturXest)
 • Aplicacións de Biblioteca
 • Acceso a servizos externos (SIR, EduGain)

Activación de conta ou modificación dos datos básicos

...