Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Bloque de código
title.htaccess
 RewriteCond %{HTTP_HOST} =usuario.webs2.uvigo.es
 RewriteRule ^(.*)$  http://usuario.webs.uvigo.es/$1 [L,R=301]

 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(webs([0-9]+).uvigo.es|webs.uvigo.es)$
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/usuario/
 RewriteRule ^/usuario/(.*)$  http://usuario.webs.uvigo.es/$1 [L,R=301]

 


Limitar acceso a páxinas web (.htaccess)

...

 • (info) A ubicación do arquivo .htpasswd é recomendable que esté fora do espazo publicado (public), a tal efecto pode ubicarse dentro da carpeta "private" no seu espazo web
 • (info) Pode indicar que restrinxe o acceso só a un usuario ou a uns usuarios específicos nunha ubicación, indicando:

  Bloque de código
  AuthType Basic
  AuthName "Zona Restrinxida"
  AuthUserFile "/var/www/vhosts/usuario/private/.htpasswd"
  Require user usuario1 usuario2

Redirixir o espazo web a outra ubicación

Se desexa que o seu espazo web se redirixa a outra ubicación, por telo migrado a un sitio externo, por exemplo:

Debe, na raíz do espazo publicado (directorio public ), engadir un arquivo .htaccess co contido

Bloque de código
Redirect / https://usuario.dominio.com

Se a redirección e permanente , pode modifiar esta configuración, indicando

Bloque de código
Redirect permanent / https://usuario.dominio.com


Execución periódica de tarefas (cron)

...

 • Só scripts en php
 • Executaranse coas mesmas limitacións que o resto da aplicación
 • Deben de estar ubicadas nos directorios

  DirectorioDescrición
  cron/hourlyTarefas executadas cada hora
  cron/dailyTarefas executadas cada día
  cron/weeklyTarefas executadas cada semana
  cron/monthlyTarefas executadas cada mes

Erros comúns

As variables dun formulario aparecen como vacías

...

Bloque de código
languagephp
<?php
 [...]
 // Se e con GET
 $variable1 = $_GET['variable1'] ;
 // Se e con POST
 $variable1 = $_POST['variable1'] ;
 [...]

...

Algúns navegadores non aceptan as "cookies" do sitio

...

(info) É preciso pechar a sesión en http://portal.webs.uvigo.es e voltar a abrila, o máis sinxelo é pechar o navegador que esté empregando.