Versiones comparadas

Clave

 • Se ha añadido esta línea.
 • Se ha eliminado esta línea.
 • El formato se ha cambiado.

...

 • Só scripts en php
 • Executaranse coas mesmas limitacións que o resto da aplicación
 • Deben de estar ubicadas nos directorios

  DirectorioDescrición
  cron/hourlyTarefas executadas cada hora
  cron/dailyTarefas executadas cada día
  cron/weeklyTarefas executadas cada semana
  cron/monthlyTarefas executadas cada mes

Erros comúns

As variables dun formulario aparecen como vacías

A partir de PHP 5.4 non se acepta xa a recollida de variables de formularios HTML mediante variables globais de PHP ("register_globals"), polo que un códgo como o seguinte non serve para recoller unha variable dun formulario:

Bloque de código
languagexml
[...]
<input type="text" name="variable1">
[...]
Bloque de código
languagephp
<?php 
 [...]
 global $variable1 ;
 [...] 

No seu lugar é preciso recoller de xeito explícito a variable:

Bloque de código
languagephp
<?php
 [...]
 // Se e con GET
 $variable1 = $_GET['variable1'] ;
 // Se e con POST
 $variable1 = $_POST['variable1'] ;
 [...]

 

Algúns navegadores non aceptan as "cookies" do sitio

...