Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

O servizo de DNS sobre HTTP (DoH), empregado por algúns navegadores, sopórtase, indicando, como servidor DNS: 193.146.32.220

image2022-10-31_12-53-44.png

Pódense indicar a configuración equivalente: https://193.146.32.220/dns-query

...