Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NOTA: No proceso de migración se importa todo o correo remoto que tiñamos nos servidores da Universidade ó novo entorno Office, evidentemente non se fai co correo local dos nosos ordenadores personais. Por tanto se reproducen as estructuras das carpetas que poideramos ter antes da migración. Para acceder ás subcarpetas, deberá desplegar éstas facendo click na icoca "maior que" a esquerdas de aquelas carpetas que teñen subcarpetas:

Image Added

Se ten chegado ata aquí significa que xa pode usalo novo sistema de correo baseado en Office 365. A partires de agora, deberá de deixar de usar o sistema vello a pesares de que seguirá funcionando durante un tempo, tanto para recibir coma para enviar correo. Lembre que cando se remate co proceso global de migración xa non recibirá mais correos nel. Por favor, continúe lendo o resto da guía de migración ó novo sistema:

...