Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Neste proceso os enderezos de correo electrónico non cambiarán, seguirán sendo usuario@uvigo.gal/usuario@uvigo.es pero será necesario realizar axustes na configuración dos programas utilizadosdo no correo electrónico no momento en que se migre cada unha das contas. (IMPORTANTE: a apartir da migración é preciso utilizar soamente preferentemente a opción @uvigo.gal fronte a @uvigo.es por motivos de convivencia de ambas opcións) pero será necesario realizar axustes na configuración do correo electrónico no momento en que se migre cada unha das contas. .

Dende o punto de vista de recepción de emails non cambia nada, ambas dúas direccións van a seguir sendo funcionais, non temos que preocuparnos de notificar nada aos nosos contactos. Ambos dominios (.es e .gal) van a seguir pertecendo á Universidade, pero sí é certo que debemos de usar preferentemente .gal, sobre todo a efectos de autenticación. De feito, ambas direccións son no fondo a mesma, o envíado a unha remata no mesmo sitio que o enviado a outra, se deben de ver coma "sinónimos" máis que coma dirección diferentes a efectos de destino.

Coa migración conseguirnanse as seguintes vantaxes:

...