Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Correo electrónico
 • Rede sen fíos (wifi)
 • Secretaría Virtual
 • Campusactivo (https://campusactivo.uvigo.gal)
 • Servidor proxy para o acceso a publicacións electrónicas dende fora da rede da Universidade de Vigo
   Identificación no portal web corporativo para a edición de contidos
   • Acceso só para persoas (alumnado, PDI e PAS) con vinculación activa coa Universidade de Vigo
  • Disco Privado Virtual (https://dpv.uvigo.gal)
  • Servizos ós que se pode acceder a través da  autentificación federada de RedIRIS (SIR2), entre eles:
   • Publicacións electrónicas
  • Acceso a software e licencias
   • O365 Microsoft
    • Acceso plan A1 
    • Acceso plan A3, que inclúe descargas de software, só para PDI e PAS con vinculación activa coa Universidade de Vigo
   • Adobe (Acrobat DC)
    • Acceso aó para PDI e PAS con vinculación activa coa Universidade de Vigo
   • Outro software
  • Servizos que permitan usar identificadores OpenID (poden verificar cales son os seus identificadores OpenID neste enlace)
  • Acceso a páxinas web que requiran a autentificación coa conta de usuario 

  ...