Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Alumnos Grao / Máster / Postgrao / Titulacións Propias / Tese
 • Alumnos de doctorado RD 99/2011
 • Alumnos egresados
  • Conta do tipo usuario@alumnado.uvigo.gal
  • Creación automática, activación en https://login.uvigo.gal/portal/ con datos de acceso á secretaría virtual ou certificado FNMT
  • Non teñen acceso a
   • Licenzas de software
   • Acceso wifi á rede inalámbrica
  • Teñen acceso a
   • Correo electrónico (lectura só): non poden enviar correos, sí establecer redireccións a outros provedores.
   • Acceso co seu identificador a servizos internos, secretaría virtual, servicios externos a través de SIR2 e eduGain dispoñibles para egresados
 • PDI
 • PAS
 • PDI externo centros adscritos
 • PAS externo administrativo
 • PDI visitante
 • Outro PDI externo ou en situación temporal
  • Non se proporciona conta de usuario
 • PAS externo ou en situación temporal
  • Non se proporciona conta de usuario
 • PDI desvinculado da Universidade de Vigo
  • Non se proporciona conta de usuarioConta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Servizos limitados
   • Non ten acceso proxy
   • Non ten acceso a descargas de software ou M365
   • Acceso limitado a correo
 • PAS desvinculado da Universidade de Vigo
   Non se proporciona conta de usuario
  • Conta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Servizos limitados
   • Non ten acceso proxy
   • Non ten acceso a descargas de software ou M365
   • Acceso limitado a correo
 • Contas institucionais ou de servizos non persoais
  • Conta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Créase mediante solicitude expresa enviando o formulario de solicitude de conta de usuario.
  • Estas contas teñen limitado o acceso a servizos que requiran unha verificación consistente da identidade do usuario (almacenamento de arquivos persoais, acceso a algunhas publicacións ou webs, etc.)
 • Contas departamentais, de materias ou titulacións non persoais
  • Conta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Créase mediante solicitude expresa enviando o formulario de solicitude de conta de usuario.
  • Estas contas teñen limitado o acceso a servizos que requiran unha verificación consistente da identidade do usuario (almacenamento de arquivos persoais, acceso a algunhas publicacións ou webs, etc.)
 • Bolseiros
  • Conta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Créase mediante solicitude expresa enviando o formulario de solicitude de conta de usuario.
  • Estas contas teñen limitado o acceso a servizos que requiran unha verificación consistente da identidade do usuario (almacenamento de arquivos persoais, acceso a algunhas publicacións ou webs, etc.)
 • Delegacións de alumnos
  • Conta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Créase mediante solicitude expresa enviando o formulario de solicitude de conta de usuario.
  • Estas contas teñen limitado o acceso a servizos que requiran unha verificación consistente da identidade do usuario (almacenamento de arquivos persoais, acceso a algunhas publicacións ou webs, etc.)
 • Sindicatos
  • Conta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Créase mediante solicitude expresa enviando o formulario de solicitude de conta de usuario.
  • Estas contas teñen limitado o acceso a servizos que requiran unha verificación consistente da identidade do usuario (almacenamento de arquivos persoais, acceso a algunhas publicacións ou webs, etc.)
 • Contas para actos, eventos ou congresos
  • Conta do tipo usuario@uvigo.gal
  • Créase mediante solicitude expresa enviando o formulario de solicitude de conta de usuario.
  • Estas contas teñen limitado o acceso a servizos que requiran unha verificación consistente da identidade do usuario (almacenamento de arquivos persoais, acceso a algunhas publicacións ou webs, etc.)