Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aparecen unha serie de opcións:

  • Nome de usuario: indique o seu nome completo de usuario (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es)
  • Modo: En caso de dúbidas deixe o valor por defecto (automático)
  • Servidor: Se indica o nome completo de usuario elíxese de xeito automático
  • Língua: língua por defecto para a sesión (pode configurala para o usuario de xeito permanente nas preferencias do acceso web ó correo)

...