Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Problema: O servidor indica de xeito repetido que a autentificación é incorrecta, a pesares de que se indica un contrasinal correcto
  Causa: algunhas versións do cliente Mail en Mac OS X non empregan recheo (padding) para xerar os hash do contrasinalcodificar en base64 o contrasinal do usuario, e o servidor de correo espera telostelo
  Solución: Cambiar o contrasinal por un que teña unha lonxitude múltiplo de 3 (9 caracteres, por exemplo), para evitar que o "padding" sexa necesario

 2. Problema: Non se consigue establecer conexión co servidor empregando cifrado, sen o cifrado esta conexión funciona correctamente
  Causa: por algún motivo o cliente Mail aínda considera que se está empregando "correo.uvigo.es" en lugar de "imap.uvigo.es" e da erros ó comprobar o nome do certificado (que indica "imap.uvigo.es")
  Solución: Dependendo de versións do cliente Mail
  1. Deshabilitar "Usar SSL", ler o correo sen cifrado e voltar a habilitalo ("Usar SSL")
  2. Manter como nome de servidor "correo.uvigo.es", é un nome que agora apunta ó mesmo servidor que "imap.uvigo.es"

...