Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Obter o identificador da chave

  Comandos_noroot
  gpg --list-keys --keyid-format short
  pub  2048R/7EC48E37 2016-11-08 [caduca: 2017-11-30]
  uid             Perico de los Palotes <usuario@uvigo.es>

 • Enviar a chave a un servidor PGP (neste caso o de RedIRIS)
  O identificador é o que se ten na primeira columna da saída do comando anterior

  Comandos_noroot
  gpg --keyserver pgp.rediris.es --send-keys 7EC48E37
  gpg: success sending to `pgp.rediris.es' (status=200)
  
  

Exportar unha chave

Para esto pódese empregar a opción "armor":

Bloque de código
gpg --armor --export usuario@uvigo.es > chave.asc

 

Xerar un certificado de renovación de chave

...