Presentación

Neste espazo web o ATIC pretende proporcionar guías de uso e recomendacións de utilidade para facilitar o emprego dos servizos e programas que proporciona.

Poden atopar máis información e as direccións de contacto do ATIC nesta páxina.


Solicitudes e Formularios

Pode facer solicitudes sobre os servizos descritos neste apartado no apartado de formularios do ATIC nesta páxina:

https://soporte.uvigo.es/seguemento/servicedesk/customer/portal/2

A maiores, se desexa enviar solicitudes ó servizo de atención a usuarios central do campus de Vigo na seguinte páxina: 

https://soporte.uvigo.es/seguemento/servicedesk/customer/portal/5

A maiores outras solicitudes que só se xestionan en papel (solicitudes de obsolescencia e acceso á rede de datos) os pode atopar nesta páxina:

https://www.uvigo.gal/es/universidad/servicios-informaticos/serviciosÍndice de manuais