Neste apartado descríbense os servizos incluídos, condicións de uso e mecanismos de acceso ós servizos de Office365 de Microsoft.

Estes servizos permiten, con contas de usuario @uvigo.gal ou @alumnado.uvigo.gal, acceder a: