Correo web

Acceso ó correoweb

Poden acceder á lectura web do correo en: http://correoweb.uvigo.es

 

Aparecen unha serie de opcións: 

Non recorda os seus datos de acceso

Compre que siga o enlace que hai na parte dereita da páxina de inicio

Os pasos a seguir indicanse no manual "Activar conta de usuario ou modificar datos básicos da mesma"