Administración de arquivos

Acceso FTP dende xestores de contidos

Algúns xestores de contidos (Joomla, Wordpress, etc.), para actualizar o propio software, para actualizacións, instalar ou borrar plugins, etc., precisan acceder por FTP ó propio servidor onde está a páxina web. Nestes casos os datos de conexión que se deben indicar son:

Carpetas privadas

(info) Moitas aplicacións precisan ter carpetas privadas para:

Para este fin o espazo web dispón da carpeta "private", que é a que debe empregarse para aloxar estes arquivos. A ruta de esta carpeta no servidor é: 

/var/www/vhosts/usuario/private/

Recomendacións específicas para xestores de contidos

WordPress

Base do espazo (.htaccess)

(info) A base do espazo web xa non está nun subdirectorio, polo que non é preciso o RewriteBase que se tiña nalgúns espazos ou compre indicalo como:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

Revise sempre tamén a configuración en wp-config.php, en particular:

[...]
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'usuario.webs.uvigo.es' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
[...]


Cambio do dominio (siteurl)

Se se cambia o dominio, é preciso indicar a Wordpress que se reconfigure para elo, o xeito máis sinxelo é:

Poden atopar máis información ó respecto nesta páxina.

Reiniciar contrasinal do administrador

No mesmo arquivo que o indicado anteriormente, no tema de WordPress:

Actualizacións FTP

O acceso FTP emprégase dende o propio Wordpress para actualizar a instalación do mesmo (parches de wordpress, temas, plugins, ...)

Compre indicar:


Joomla

(warning) Por motivos de seguridade e estabilidade é moi importante que empregue as últimas versións estables de Joomla

Ubicación de directorios temporais

Indique mellor unha ubicación fora do espazo publicado (directorio "public"), xa ten definida unha ubicación para esto, indique en configuration.php (cambiando "usuario" polo seu usuario):

...
 public $tmp_path = '/var/www/vhosts/usuario/tmp';
...


Joomla 1.x non funciona correctamente

(info) A solución definitiva pasa por migrar Joomla a unha versión soportada.

Como parche temporal, para que Joomla 1.x funcione:

 1. Reemplace en includes/Cache/Lite/Function.php, a chanada a func_get_args por este código:

  // $arguments = func_get_args();
  // inicio parche php 5.3+
  $arguments = func_get_args();
  $numargs = func_num_args();
  for($i=1; $i < $numargs; $i++){
   $arguments[$i] = &$arguments[$i];
  }
  // fin parche php 5.3+
 2. En includes/vcard.class.php, comprobar antes da función "quoted_printable_encode", se esta está definida

  if (!function_exists('quoted_printable_encode')) {
   function quoted_printable_encode($input, $line_max = 76) {
   ...
   }
  }

Contao

Contao ten algúns requisitos específicos:

(warning) De non seguir estas recomendacións Contao pode ter un comportamento impredecible (chega a borrar ou sobreescribir os datos da páxina web).

(info) Fichero .htaccess modelo para Contao

RewriteEngine On
RequestHeader unset X-Forwarded-Host
RequestHeader unset X-Forwarded-Server
RequestHeader unset Connection
Header unset X-Forwarded-Host
Header unset X-Forwarded-Server
Header unset Connection
...
# Se os arquivos estan en usuario.webs.uvigo.es/ruta/ en lugar de en usuario.webs.uvigo.es
RewriteBase /ruta
...
# Reescribe os .html a index.php 
RewriteRule .*\.html$ index.php [L]


PHPWCMS

(info) En realidade esta é a configuración por defecto, pero en webs que veñen migradas do servidor antiguo, no que foi preciso que fixesen axustes para adaptarse á configuración do mesmo, é preciso indicar como valeiro (valor por defecto) a raíz (root) do sitio.

<?
// database values
$phpwcms["db_host"]      = "localhost.uvigo.es:3306";
$phpwcms["db_user"]      = "usuario";
$phpwcms["db_pass"]      = "password-base-datos";
$phpwcms["db_table"]     = "taboa";
$phpwcms["db_prepend"]    = "";
$phpwcms["db_pers"]      = 0;

// site values
$phpwcms["site"]       = "http://usuario.webs.uvigo.es/";
$phpwcms["admin_email"]    = "usuario@uvigo.es";

// paths
$phpwcms["root"]       = "";     //default: ""
[...]
<?
// database values
$phpwcms["db_host"]      = "localhost.uvigo.es:3306";
$phpwcms["db_user"]      = "usuario";
$phpwcms["db_pass"]      = "password-base-datos";
$phpwcms["db_table"]     = "taboa";
$phpwcms["db_prepend"]    = "";
$phpwcms["db_pers"]      = 0;

// site values
$phpwcms["site"]       = "http://usuario.webs.uvigo.es/";
$phpwcms["admin_email"]    = "usuario@uvigo.es";

// paths
$phpwcms["root"]       = "";     //default: ""
[...]