Conta de usuario

Esta conta, do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es serve para acceder a:

Activación de conta ou modificación dos datos básicos

A páxina de activación de conta ou modificación dos datos básicos da mesma pode empregarse para:

Requisitos para a activación da conta de usuario

(info) Para poder dispoñer dunha conta de usuario, compre ser un alumno con matrícula en vigor ou un traballador en activo da Universidade de Vigo.

Para activar a conta ou modificar os datos da mesma (cambiar o contrasinal, redirixir o correo ou establecer unha resposta automática ás mensaxes recibidas) compre ter:

No futuro engadiranse outros mecanismos de autentificación, en xeral pode consultar os mecanismos dispoñibles nesta páxina.

Acceso ó formulario de activación de conta ou modificación dos datos básicos

 1. Acceda á páxina de consulta de acceso web ó correo, http://correoweb.uvigo.es, e prema no enlace que hai na parte dereita da páxina:

 2. Indique os seus datos para autentificarse
  Pode elexir as seguintes opcións:
  1. Datos de acceso á Secretaría Virtual
   1. Indique que se vai a autentificar empregando o "NIU"
   2. Indique os datos de acceso á secretaría virtual (NIU, número de documento e chave de acceso):


  2. Usuario e contrasinal (se xa os coñece)
  3. DNIe
   Indique que se vai a autentificar empregando o DNI electrónico (DNIe).

 

Accederá a unha páxina dende a que poderá seleccionar a conta que desexa activar ou modificar (se un usuario é tanto alumno como persoal da universidade terá dúas contas, unha do tipo usuario@alumnos.uvigo.es e outra do tipo usuario@uvigo.es)

 

Activar conta ou establecer novo contrasinal

No formulario de edición de contas de usuario indique o seu novo contrasinal, e, unha vez que a páxina o de por bo (en base a unha serie de regras que se indican no propio formulario), prema en "Establecer contrasinal".

 

Establecer visibilidade no directorio de contas de correo

Por defecto as contas de correo aparecen como non visibles cara o exterior da Universidade de Vigo pero como visibles no buscador da páxina web da universidade se a consulta se fai dende a propia rede da Universidade de Vigo e como visibles no directorio de contas de correo do acceso web ó correo.

Hai tres posibilidades:

 

Redirixir a conta de correo e/ou establecer resposta automática ós correos

Pode empregarse este formulario para redirixir a conta de correo do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es a outra conta de correo, tanto nestes dominios como en dominios externos á Universidade de Vigo.

O formulario presenta o seguinte aspecto:

Pode indicar:

Unha vez indicados os datos premendo en "Modificar redirección" estes serán actualizados.

 

Non coñezo os meus datos de acceso á Secretaría Virtual

Os datos de acceso para a activación da conta de usuario son os mesmos que se empregan para o acceso á Secretaría Virtual da Universidade de Vigo.

(info) Se non coñece estes datos de acceso pode obtelos dende a propia secretaría virtual.

(warning) Para os problemas de acceso á Secretaría Virtual, mecanismos de obtención do NIU e en xeral para consultas relativas ós servizos que esta presta, a información actualizada tense na páxina https://seix.uvigo.es/uv/web/app.php/axuda/. Na sección "Problemas de Acceso" pode consultar información máis completa sobre o procedemento de obtención das credenciais de acceso á Secretaría Virtual.

 

 1. Se esqueceu os seus datos de acceso (NIU, contrasinal de acceso á secretaría virtual) pode recuperalos premendo, na páxina principal da Secretaría Virtual, o enlace "Recuperar datos de acceso", pediráselle a conta de correo que indicou, se é alumno, ó matricularse.

 2. Se non dispón aínda de un identificador (NIU) na Secretaría Virtual, pode conseguilo seguindo o enlace "Cree o seu NIU" que aparece nesa páxina:

  Debe indicar a súa situación segundo corresponda (estudante ou persoal con contrato coa Universidade de Vigo)

  Se vostede é un alumno pediralle o seu NIF ou documento identificativo e o código de seguridade que se proporciona para a activación do NIU durante o proceso de automatrícula.

  Se vostede é persoal con contrato coa Universidade de Vigo (PAS ou PDI) debe indicar o código de seguridade que se proporciona ó asinar o contrato coa Universidade de Vigo.