Servizo Microsoft Exchange para usuarios da reitoría e edificio de xerencia

(warning) O servizo para compartir axendas ou para acceso ó correo Microsoft Exchange dase só a usuarios da reitoría e edificio de xerencia do Campus de Vigo.

(warning) Non é o servizo de correo que se preste de xeito xeral a usuarios da Universidade de Vigo e non se recomenda dado que non se integra a xestión do usuario con outros servizos, condiciona moito as plataformas dende que se accede ó correo e, sobre todo, non ten un mantemento e seguemento de problemas igual ó do resto do servizo de correo.

 

No servidor Exchange danse dous tipos de servizo:

ServizoDescriciónCorreoContactosCalendario
Calendario ExchangeServizo pensado para compartir axendas e calendarios entre usuarios do dominio Windows da reitoría e edificio de xerencia(error)(tick)(tick)
Correo ExchangeServizo pensado só para usuarios do servizo corporativo BlackBerry, usuarios de terminais móviles BlackBerry empregando o servidor BES(tick)(tick)(tick)

Calendario Exchange

(warning) Non se recomenda o uso de este servizo de xeito xeral, salvo que non se teña outra alternativa ó mesmo.

Correo Exchange

(warning) Non se recomenda o uso de este servizo salvo para usuarios do servizo corporativo BlackBerry.

 

Mecanismos de acceso ó correo Exchange soportados

MecanismoDescripciónUsoServidor
Cliente web (OWA)Acceso ó correo, libreta de direccións e contactos a través de un navegador web.

(info) É a forma de acceso máis sinxela e a que recomendamos para os usauriso de este servizo. Para ter un funcionamento completo compre que non se seleccione a casilla "Usar Outlook Web App Light".

http://correoweb.rectorado.uvigo.es
Outlook: conta ExchangeAcceso nativo Exchange

Acceso a Exchange dende a rede da Universidade de Vigo con ordenadores de sobremesa.

Se acceden dende fora da Universidade de Vigo este acceso compre indicar que en redes externas ten que conectarse empregando HTTP, comos e indica no manual de configuración do cliente Exchange.

exchange2010.exchange.uvigo.es
ActiveSyncAcceso a Exchange dende dispositivos móvilesAcceso desde dispositivos móviles modernos.correoweb.rectorado.uvigo.es
IMAPMecanismo de acceso tradicional ó correo.(info) Non se recomenda este mecanismo de acceso, que non da acceso máis que ó correo electrónico (non permite consulta de axendas ou contactos).Consultar ó ATIC, recomendamos que se emporeguen os mecanismos enumerados anteriormente.