Nos espazos web, baixo o directorio cron , pódense deixar páxinas que se executarán de xeito periódico.

(info) O que se executará periódicamente serán chanadas a páxinas web (un webcron ), non tarefas executadas a nivel de sistema operativo 


Nestas carpetas pode deixar as páxinas ou páxinas en php que inclúan ou chamen a outras:


Pode deixar neses directorios:

 1. Unha páxina web
 2. Unha páxina que chame a outra:

  <?php
   fopen ( "http://usuario.webs.uvigo.es/components/com_applications/helpers/tbcron.php" ) ;
  ?>
 3. Unha páxina que inclúa outra

  <?php
    include "../../public/..../arquivo.php" ;
  ?> 

A orde de execución será aquela na que se ven os arquivos no directorio, se hai varias páxinas nun deles é preferible poñerlles como prefixos números para forzar unha orde: