Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »Acceso remoto a publicacións do IEEE

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.

Para accedera publicacións do IEEE dende fora do rango de direccións IPv4 da Universidade de Vigo este é o único mecanismo habilitado.

En accesos dende a rede wifi da Universidade de Vigo compre empregar este tipo de autentificación para ter acceso ás publicacións do IEEE.


Os pasos a seguir son os seguintes:

1.- Acceda a http://ieeexplore.ieee.org

2.- Aparecerá na parte superior, unha opción para usuarios de institucións con acceso a IEEE, seleccione "Institutional Sign In":

3.- Cando se abra a ventá seguinte, prema sobre o símbolo de "Shibboleth":

4.- Aparecerá un buscador das institucións con este acceso habilitado, pode buscalo alfabéticamente seleccionando a "u":

5.- Seleccione "Universidade de Vigo" na lista de institucións que aparecerán comezando pola letra elexida:

6.- A páxina reenviará ó servizo de autentificación da Universidade de Vigo, onde se poderá identificar mediante u usuario e contrasinal (do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es), datos de acceso á Secretaría Virtual (NIU, DNI e clave) ou certificado da FNMT:

7.- Toda vez que a autentificación sexa feita satisfactoriamente, aparecerá co acceso permitido (como amosa a figura), e xa debería poder acceder ás publicacións do IEEE:

Se a identificación é correcta devolverá ó usuario, xa con permisos, a IEEE Xplore

8.- (info) Teña en conta que como medida de seguridade este login ten un tempo máximo (normalmente un día) e que, pasado este tempo, volverá a ser reenviado ó servidor de autentificación da Univ


Acceso remoto a SABI

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.


Os pasos a seguir son os seguintes:

 1. Acceda a SABI dende o listado de recursos da Biblioteca (http://www.biblioteca.uvigo.es, en "Recursos-e")
  Ou directamente en: http://www.bugalicia.org/recursos/informa/sabi/

 2. Se é a primeira vez que accede pediralle que indique a institución á que pertence (Universidade de Vigo)
 3. A páxina o reenviará ó servizo de autentificación da Universidade de Vigo, onde se pode identificar por usuario e contrasinal (do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es), datos de acceso á Secretaría Virtual (NIU, DNI e clave) ou certificado da FNMT
 4. Se a autentificación é correcta reenviaráselle de novo a SABI, onde poderá continuar navegando


Acceso remoto a ACS

En pubs.acs.org pode autenticarse como usuario da Universidade de Vigo para acceder ás publicacións de ACS que esta ten subscritas

 1. Na parte superior esquerda, ir a "Log In"
 2. Seleccionar "Log In Via Your Home Instititution"
 3. Seleccionar 
  1. Como rexión xeográfica "Spain: Instituciones académicas (RedIRIS: SIR)" 
  2. Como institución: "Universidade de Vigo"
 4. Accederase a autentificación de UVIGO
 5. Unha vez autentificado poderá seguir navegando e descargando documentos


Acceso remoto a Scopus / Elsevier

 1. Acceder a Scopus
  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
 2. Na parte superior dereita ir a "Sign In" 
 3. Seleccionar sign in via your institution 
 4. Buscar a Universidade de Vigo


 5. Indique os seus datos de identificación (usuario e chave, certificado, NIU, ...)
 6. Pedirá uns datos para personalizar o acceso: correo, nome e apelidos
  Se se prefire non dalos pódese seguir con Continue without personalization 
 7. A partir de agora a navegación continuará asociada ó seu usuario personal de uvigo (do tipo usuario@uvigo.gal)

 • No labels