Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Neste apartado descríbense os servizos incluídos, condicións de uso e mecanismos de acceso ós servizos de Office365 de Microsoft.

Estes servizos permiten, con contas de usuario @uvigo.gal ou @alumnado.uvigo.gal, acceder a:

 • Descarga de software de Office (só @uvigo.gal)
  A descarga de software só está dispoñible no dominio @uvigo.gal, e non cobre licencias para alumnado.
 • Office Online
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • OneNote
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Forms
 • Aplicacións de mensaxería e comunicación
  • Teams
  • Kaizala (móbil)
 • Vídeo e presentacións
  • Video
  • Sway


 • No labels