Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


Usuarios con acceso a este servizo

 • Alumnos con matrícula activa na Universidade de Vigo
 • Persoal docente e investigador
 • Persoal de administración e servizos


Acceso

 • E preciso activar o acceso en https://login.uvigo.es/portal/
 • Compre aceptar as condicións de uso do servizo indicadas a continuación neste documento
 • O acceso faise coa conta
  • usuario@uvigo.gal: PDI, PAS, alumnos de doutoramento
  • usuario@alumnado.uvigo.gal: Alumnos con matrícula activa


Servizos

Dase acceso ós seguintes servizos

 • Office Online
 • Forms (formularios)
 • Drive (disco virtual)
 • Sway, Stream, Flow (colaboración e vídeo)
 • Sharepoint (sitios web)
 • Descarga de software de Microsoft
  • Office: instalado ata en 5 dispositivos por usuario


Alta de contas

 • Creánse as contas a partir do momento en que o usuario active o servizo en https://login.uvigo.es/portal/ e acepte as condicións de uso
 • Pode tardar ata 30 minutos en darse de alta o servizo en Office 365

Borrado de contas

 • Unha vez dadas de baixa as contas pasarán ata 90 días antes de que estas sexan definitivamente eliminadas por Microsoft dos seus sistemas
 • En caso de erro, e se se avisa antes deste prazo, pódese recuperar a conta e datos


Condicións de uso

 • No labels