Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »


Como configurar o filtrado antiSPAM en Outlook

 1. Unha vez arrancado o programa, para realizar a configuración ten que ir ao menú "Inicio" e premer na opción "Reglas"

 2. De seguido, ten que seleccionar "Administrar reglas y alertas"
  E indicar "Nueva regla..."

 3. A continuación deberá que seguir varios pasos moi sinxelos para definir a regra. 

  1. Indicar que se crea unha nova regla

  2. Indicar que se filtra en base a un texto no asunto do correo
  3. Indicar premendo en "cierto texto" o texto a empregar para filtrar ("[Posible SPAM]") e a carpeta á que se moverán as mensaxes
   1. Premer en "cierto texto" e indicar o texto engade o filtro antispam no asunto ás mensaxes que considera SPAM   2. Premer en "especificada" e indicar a carpeta de destino (o mellor é crear unha carpeta específica de nome SPAM ou similar para o correo lixo, se non se ten xa)


  4. A regra creada será esta
  5. A partir de aquí indicar "Siguiente", as opcións por defecto deberían servir
   1. Deter o procesado ó chegar a esta regra
   2. O nome da regra pode variarse para indicar un máís sinxelo (neste caso SPAM)
  6. A regra creada aparecerá no menú "Reglas y alertas" de Outlook


 • No labels