Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »


Acceso remoto a SABI

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.


Os pasos a seguir son os seguintes:

  1. Acceda a SABI dende o listado de recursos da Biblioteca (http://www.biblioteca.uvigo.es, en "Recursos-e")
    Ou directamente en: http://www.bugalicia.org/recursos/informa/sabi/

  2. Se é a primeira vez que accede pediralle que indique a institución á que pertence (Universidade de Vigo)
  3. A páxina o reenviará ó servizo de autentificación da Universidade de Vigo, onde se pode identificar por usuario e contrasinal (do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es), datos de acceso á Secretaría Virtual (NIU, DNI e clave) ou certificado da FNMT
  4. Se a autentificación é correcta reenviaráselle de novo a SABI, onde poderá continuar navegando


Acceso remoto a ACS

Acceda a SABI, cando tente descargar un artículo aparecerá unha opción que indica "Access with your home account"

Premendo dela irase á autenticación da Universidade de Vigo, a partir de ahí o acceso é similar ó de SABI e outros recursos de Biblioteca.

  • No labels