Child pages
  • Acceso remoto a recursos de biblioteca mediante autentificación federada: SABI, ACS
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »


Acceso remoto a SABI

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.


Os pasos a seguir son os seguintes:

  1. Acceda a SABI dende o listado de recursos da Biblioteca (http://www.biblioteca.uvigo.es, en "Recursos-e")
    Ou directamente en: http://www.bugalicia.org/recursos/informa/sabi/

  2. Se é a primeira vez que accede pediralle que indique a institución á que pertence (Universidade de Vigo)
  3. A páxina o reenviará ó servizo de autentificación da Universidade de Vigo, onde se pode identificar por usuario e contrasinal (do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es), datos de acceso á Secretaría Virtual (NIU, DNI e clave) ou certificado da FNMT
  4. Se a autentificación é correcta reenviaráselle de novo a SABI, onde poderá continuar navegando


Acceso remoto a ACS

Acceda a SABI, cando tente descargar un artículo aparecerá unha opción que indica "Access with your home account"

Premendo dela irase á autenticación da Universidade de Vigo, a partir de ahí o acceso é similar ó de SABI e outros recursos de Biblioteca.

  • No labels