Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

 

 

Acceso ó correo web (correoweb)

O acceso a esta instalación provisional está en: http://correoweb2.uvigo.es

(warning) Ó acabar o período de probas perderanse as preferencias editadas no acceso web ó correo, non así os correos ou filtros, que non se alterarán.

Aparecen unha serie de opcións:

  • Nome de usuario: indique o seu nome completo de usuario (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es)
  • Modo: En caso de dúbidas deixe o valor por defecto (automático)
  • Servidor: Se indica o nome completo de usuario elíxese de xeito automático
  • Língua: língua por defecto para a sesión (pode configurala para o usuario de xeito permanente nas preferencias do acceso web ó correo) 

Non recorda os seus datos de acceso

Compre que siga o enlace que hai na parte dereita da páxina de inicio

Os pasos a seguir indicanse no manual "Activar conta de usuario ou modificar datos básicos da mesma"

 

  • No labels