Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

 

O espazo web pode administrarse dende a páxina: https://usuario.webs.uvigo.es/portal ou https://portal.webs.uvigo.es

(info) Compre que se autentifique indicando o usuario (do tipo usuario@uvigo.es) que emprega para administrar o espazo web (indicando o usuario completo, incluído o @uvigo.es)

 

  1. Acceder ó portal de administración do espazo
  2. Amosará unha pantalla de inicio na que podemos ver, na parte esquerda, un resumo dos datos de conexión, enlaces para a administración da base de datos  e para ver as estatísticas do espazo web e documentación de utilidade
  3. Administrar base de datos (phpmyadmin)
  4. Ver estatísticas de uso do espazo

  5. Datos de conexión para administrar o espazo

 

  • No labels