Child pages
  • Configuración do cliente ActiveSync en dispositivos móviles
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Configuración do cliente ActiveSync en dispositivos móviles

Contenido

Servidor Microsoft Exchange para usuarios da reitoría e edificio de xerencia

(warning) O servizo para compartir axendas ou para acceso ó correo Microsoft Exchange dase só a usuarios da reitoría e edificio de xerencia.

(warning) Non é o servizo de correo que se preste de xeito xeral a usuarios da Universidade de Vigo e non se recomenda dado que non se integra a xestión do usuario con outros servizos, condiciona moito as plataformas dende que se accede ó correo e, sobre todo, non ten un mantemento e seguemento de problemas igual ó do resto do servizo de correo.

Configuración do cliente ActiveSync

Algúns teléfonos permiten o acceso ó correo con ActiveSync, polo que poden ser empregados para acceder directamente ás contas Exchange  (correo, libreta de direccións, axenda).

Excede o propoósito de este documento o indicar un listado ou referencia de modelos de teléfono móvil que soportan ActiveSync.

Os datos de conexión con ActiveSync son os seguintes, o xeito de indicalos pode variar según o modelo de teléfono empregado:

Servidorcorreoweb.rectorado.uvigo.es 
Acceso cifrado (SSL)(tick) 
Usuariousuario

Nalgúns dispositivos compre indicar o usuario como: dominio\usuario

RECTORADO\usuario

DominioRECTORADO 
Sincronizar

Correo

Libreta de direccións

Axenda

 

Exemplo de configuración (Windows Phone)

(info) Este é un exemplo de configuración cun emulador de Windows Phone, a configuración exacta pode variar. Neste exemplo o usuario empregado é do dominio EXCHANGE, aínda que o habitual será que sexan do dominio RECTORADO.

(info) Nun primeiro intento podemos ver se o descubrimento da configuración funciona correctamente, de ser así os seguintes pasos non serían necesarios.

(info) Se o anterior non funciona correctamente, indicar que non se descubra automáticamente a configuración e indicar manualmente esta:

 

(info) Aquí unha vez máis podemos ver se detecta a configuración de Exchange correctamente de xeito automático, de ser así os seguintes pasos non serían necesarios. Se a configuración automática non é correcta deberemos indicar esta manualmente:

Por último indicaremos qué información queremos recoller no dispositivo móvil. Normalmente será toda a dispoñible (correo, contactos, calendario, tarefas):

Exemplo de configuración (Android)

Este é un exemplo de configuración nun dispositivo Android, a configuración exacta pode variar. Neste exemplo o usuario empregado é do dominio RECTORADO.

  • Seleccione a súa aplicación de "Correo electrónico"
  • Introduza os datos da sua conta de correo electrónico e prema no botón "Seguinte".
  • Seleccione un tipo de conta "Microsoft Exchange ActiveSync"
  • Configure os axustes do servidor poñendo especial atención na casilla "Dominio\nome de usuario" e no "Servidor Exchange".
  • Por último configure as opcións da conta. As opcións por defecto son as recomendables na maioría dos casos.

O resto das pantallas pódense aceptar os valores por defecto que son os máis apropiados para a maioría dos casos.

  • No labels