Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Datos para a configuración dun cliente de correo (servidores, protocolos, portos)

Contenido

Datos de configuración dun cliente de correo

Unha conta de correo está fomada por un identificador (tamén chamado login e normalmente relacionado co nome do solicitante), o símbolo "@" e un dominio (ou sexa, a parte de Internet á que pertence a conta). No noso caso, a meirande parte das contas son do tipo login@uvigo.es. Ademáis, para poder leer o correo é necesaria un contrasinal que só o usuario da conta de correo debe saber. Polo tanto, antes de comeza-lo proceso de configuración da súa nova conta de correo, terá que te-los datos que lle corresponden á mesma, estes datos son: login, contrasinal, servidor de correo entrante, protocolo do servidor do correo entrante e servidor do correo sainte.

 

Os datos de configuración da conta son:

 • Servidor de correo entrante: imap.uvigo.es
  • Servidor de correo saínte (SMTP): smtp.uvigo.es
 • Nome de usuario: preferiblemente sen dominio 
 • O servidor de correo de saída (SMTP) require autentificación
 • Números de porto do servidor
  • Servidor de correo de entrada (IMAP): 993
   • Empregar conexión cifrada (SSL)
  • Servidor de correo de saída (SMTP): 587
   • Empregar conexión cifrada (TLS)

 

Aínda que estes son os datos de conexión recomendados, por contabilidade con clientes cos que se teñan problemas de conexión sopórtanse os seguintes protocolos:

ServizoProtocoloPorto TCPObservacións
Lectura de correo (correo entrante)POP3995Cifrado con SSL
 POP3110Sen cifrar (error)
 IMAP993Cifrado con SSL
 IMAP143 
Envío de correo (correo saínte)SMTP587 
 SMTP25 
 SMTP465 

 

 

 • No labels