Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Servidor Microsoft Exchange para usuarios da reitoría e edificio de xerencia

(warning) O servizo para compartir axendas ou para acceso ó correo Microsoft Exchange dase só a usuarios da reitoría e edificio de xerencia.

(warning) Non é o servizo de correo que se preste de xeito xeral a usuarios da Universidade de Vigo e non se recomenda dado que non se integra a xestión do usuario con outros servizos, condiciona moito as plataformas dende que se accede ó correo e, sobre todo, non ten un mantemento e seguemento de problemas igual ó do resto do servizo de correo.

Configuración do cliente Outlook

O cliente de correo a empregar será Outlook. Para configurar Outlook no cliente seguiremos os pasos indicados a continuación, podemos configuralo:

 • Con detección automática
 • Configurando manualmente o cliente

(info) As indicacións dadas son para Outlook 2010.

Configuración automática

Esta non sempre funciona, pero é conveniente probala por ser máis sinxela:

 • Lanzar Outlook 2010

 • Indicar os datos da conta
  • "Su nombre": Nome descriptivo
  • "Dirección de correo electrónica": Conta de correo (@uvigo.es)
  • "Contraseña": Contrasinal da conta
 • Pedirá os datos da conta, compre indicalos, no formato:
  (info) Se o usuario está dentro do dominio RECTORADO e dentro da rede da Universidade de Vigo, servirá indicar como usuario "usuario@uvigo.es"

  (info) Se estamos fora (e en todo caso é o que recomendamos) compre indicar o usuario no formato DOMINIO\usuario:
  • Usuarios do dominio RECTORADO
   • Usuario: RECTORADO\usuario
  • Outros usuarios
   • Usuario: EXCHANGE\usuario
 • Se a localización do servizo é correcta o indicará, é conveniente revisar a configuración detectada
 • Isto faise seleccionando "Configurar manualmente las opciones del servidor"

Configuración manual

Abriremos Outlook e, se non hai creada unha conta lanzará o asistente para a creación da conta. Elexiremos a opción "Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales" dado que imos a configurar unha cuenta nun servidor Exchange.

Como xa indicamos, ó tratarse dunha conta nun servidor Exchange, seleccionaremos a opción "Microsoft Exchange o servicio compatible" tal e como observamos na imaxe.

Introduciremos no campo "Servidor" o nome do servidor que presta o servizo Exchange: exchange.uvigo.es

A continuación, no campo "Nombre de usuario" introduciremos o nombre do buzón que queremos configurar e faremos clic no botón "Comprobar nombre".

Unha vez comprobado o usuario prememos "Siguiente" para continuar co asistente de creación de conta de correo.

Pediranos o contrasinal do usuario, no diálogo que aparece indicaremos:

 • Usuario: RECTORADO\usuario
 • Contrasinal: O que teña no dominio Windows da reitoría

Para concluir a configuración do buzón de correo premeremos botón "Finalizar".

Detalle das opcións de configuración

Neste apartado indícase a configuración detallada dunha conta de correo. A esta pódese acceder cando se configura manualmente a conta ou cando se autedetecta e se revisa manualmente, premendo en "Más configuraciones...".

 • Configuración xeral da conta
 • Conexión

  (info) Este apartado é especialmente importante para usuarios que se desplacen con portátiles ó exterior da  Universidade de Vigo, compre que esté seleccionado "Conectar con Microsoft Exchange usando HTTP"
  E, premendo en "Configuración de proxy de Exchange..." que a configuración sexa a seguinte:

  (warning) No acceso dende a rede wifi da Universidade de Vigo pode ser necesario marcar tamén a casilla ("En redes rápidas, conectar utilizando HTTP primero y después conectar utilizando TCP/IP").
 • Seguridad

 

 • No labels