Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Descarga de software de Office (só @uvigo.gal)
  uvigoA descarga de software só está dispoñible no dominio @@uvigo.gal, e non cobre licencias para alumnado.
 • Office Online
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • OneNote
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Forms
 • Aplicacións de mensaxería e comunicación
  • Teams
  • Kaizala (móbil)
 • Vídeo e presentacións
  • Video
  • Sway

...