Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Premendo en "configuraciones avanzadas" poderemos elexir quenes, según desexemos, poderán remitir correos a ese enderezo, e finalizaremos o proceso con "Guardar":

NOTAS importantes de emprego...

Deberemos sempre pechar a nosa sesión persoal ao rematar de usar o programa, e pechalo por completo. Deste xeito evitaremos posibles erros ao volver a relanzalo de novo.

Ás veces o programa pode quedar bloqueado por causa da expiración da sesión de cliente. Nestes casos é preciso pechar completamente o programa antes de reabrilo para poder seguir empregándoo.